Vítá vás Grantové oddělení FF UP

Vyhlášena soutěž na podporu bilatelárních projektů ČR-USA LUAUS25

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž LUAUS25 podprogramu INTER-ACTION na podporu bilatelárních projektů ČR - USA. Lze podávat návrhy společných česko-amerických projektů v kategoriích základního výzkumu,...

CZARMA REGON – červen 2024: ERA Talents

5. června 10:00-11:00 v Uměleckém centrum UP (Univerzitní 3, Olomouc) a také online proběhem CZARMA REGON na téma ERA Talents. ERA Talents je grantové schéma v rámci WIDERA, tedy části programu...

8. veřejná soutěž SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

TAČR vyhlásila 8. veřejnou soutěž SIGMA - dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Budou podpořeny mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu (u...